جستجو

اتوبار شمیرانات

شمیران به عنوان یکی از شهرستانهای همجوار با کلان شهر تهران بزرگ تحت پوشش اتوبار طلایی تهران میباشد و به همین منظور دفتر اتوبار شمیرانات این مجموعه خدمات استثنایی خود را با قیمتی مناسب و مطابق با تعرفه شهر تهران با ساکنین محترم شمیران ارائه مینماید. اتوبار شمیرانات ضمن رعایت اصول حرفه ای و مشتری مداری گسترده ترین و منسجم ترین سرویس های باربری در شمیرانات را ارائه مینماید. بسته بندی اثاثیه، حمل وسایل سنگین، جمع آوری اثاثیه، چیدمان و سایر خدمات باربری در شمیران را با یک تماس از ما طلب کنید !

22376513 - 22880867